Chorzów wprawił w ruch Centrum Przesiadkowe

10 sierpnia 2016, a więc prawie dwa miesiące przed planowanym terminem zostanie uruchomione w pełni Centrum Przesiadkowe. Zakończyła się przebudowa układu drogowego wokół chorzowskiego Rynku tak więc wszyscy użytkownicy mogą już bez ograniczeń z niego korzystać. 

Idea Centrum Przesiadkowego zrodziła się w roku 2012 kiedy to władze Miasta postanowiły zrealizować inwestycję, która w konsekwencji  ułatwiła codzienne funkcjonowanie mieszkańcom, szczególnie tym korzystającym na co dzień z komunikacji miejskiej.W okolicach chorzowskiego  Rynku  krzyżują się  trasy praktycznie wszystkich linii autobusowych i tramwajowych przejeżdżających przez Chorzów i okoliczne Miasta. Historycznie  znajdowało się tu siedem przystanków komunikacji zbiorowej.

Stan techniczny nawierzchni torowisk tramwajowych oraz jezdni był na tyle niezadawalający, że należało liczyć się z koniecznością co najmniej ich remontu.

Można to było przeprowadzić na dwa sposoby albo wyremontować przystanki i urządzić w tych samych miejscach, albo też spróbować zintegrować je w jednym miejscu. Integracja miała dwie zasadniecze zalety. Pierwsza z nich to znaczące ułatwienie dla podróżujących, którzy do tej pory, każdego dnia  musieli biegać pomiędzy oddalonymi o kilkadziesiąt metrów przystankami.

Druga z nich to „uwolnienie” od ruchu przestrzeni pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta a Estakadą umożliwiające jej nowe zaaranżowanie. Nad tą nową odsłona chorzowskiego rynku pracują architekci i projektanci, a realizacja robót rozpocznie się w niedługim czasie. Nie byłoby to możliwe bez przeniesienia linii tramwajowych za Estakadę na stary przebieg ulicy Katowickiej.

W 2012 roku opracowana została pierwsza koncepcja zintegrowania przystanków. W roku 2013 koncepcja została rozwinięta w szczegółowej dokumentacji technicznej. Projekt obejmował swoim zakresem oprócz Centrum Przesiadkowego przebudowę układu drogowego i tramwajowego wokół chorzowskiego Rynku, tzw stary przebieg ulicy katowickiej do ulicy Kaszubskiej oraz ciąg ulic ulicę Kościuszki, Moniuszki i nowy odcinek łączący Rynek z ul. Moniuszki.

Inwestycyjnie zadanie realizowane przez MZUiM zostało podzielone na trzy etapy.

Etap I realizowany wspólnie ze spółką Tramwaje Śląskie S.A., która dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej wykonała przebudowę układu torowego i budowę peronów tramwajowych. Miasto wykonało przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z Centrum Przesiadkowym, budowę sygnalizacji świetlnych i peronów autobusowych. Miasto poniosło również koszt wykonania wiat na peronach, oświetlenia, systemu Informacji w strefie Centrum Przesiadkowego (CP). Realizacja prac pierwszego etapu rozpoczęła się w październiku 2014r., a zakończyła w lipcu 2016r. 

Równolegle  z trwającymi pracami w czerwcu 2015r  rozpoczęto realizację II i III etapu budowy tj przebudowę układu drogowego ulic Kościuszki, Moniuszki z przebudową skrzyżowania na rondo, i dalej ulicę Moniuszki i budowę nowej drogi, która łączy ulice Moniuszki z Rynkiem.

W porozumieniu z KZK GOP wraz z postępem robót oddawane zostały do użytku kolejne krawędzie peronowe. W roku ubiegłym przestanki tramwajowe, natomiast w roku bieżącym kolejne przystanki autobusowe. Zintegrowano w ten sposób prawie wszystkie linie autobusowe i tramwajowe. Trwają konsultacje i najbliższy czas i obserwacje potrzeb mieszkańców pokażą czy istnieje komunikacyjna potrzeba, aby wydłużyć trasy autobusów zatrzymujących się na przystanku Estakada i przenieść je na CP. Przystanki posiadają rezerwę i możliwe jest zatrzymywanie się na terenie  CP również linii przyspieszonych jadących w kierunku Katowic.Linie autobusowe zostały pogrupowane przy odpowiednich krawędziach z uwzględnieniem kierunku celu jazdy. Przez najbliższy okres rozkłady jazdy będą dopasowywane do możliwości obsługi przystanków. W godzinach szczytu autobusy i tramwaje obsługują CP co minutę. Perony zostały rozróżnione kolorystycznie. Wykorzystano bawry Miasta Chorzów.

Przystanki zostały wyposażone w nowoczesny system wiat i uzupełnione o systemy Informacji dla podróżnych jak i dla pieszych, którzy dzięki temu z łatwością odnajdą kierunek podróży.  Centrum Przesiadkowe nie jest klasycznym dworcem, gdzie oczekuje się na przyjazd autobusu kilkadziesiąt minut. Ze względu na liczbę środków komunikacji miejskiej okres oczekiwania wynosi ledwie kilka minut. W związku z tym inwestycja nie wymagała budowania kosztownego budynku dworca lub pełnego zadaszenia z strefą oczekiwania czy też poczekalnią. Przyjazdy i odjazdy odbywają się tu dynamicznie w związku z tym wystarczające są ciągi wiat z dużą ilością miejsc siedzących.

W roku przyszłym KZK GOP doposaży perony w dynamiczny system informacji pasażerkiej tj tablice zmiennej treści, na których wyświetlane będą informacje o godzinach odjazdu poszczególnych środków komunikacji. Na środku każdego z peronu na przygotowanych słupach zamnotowane zostana obustronne tablice.

W wiatach zlokalizowane zostały gabloty reklamowe, które w części zostały przekazane na własne cele promocyjne prowadzone przez Miasto Chorzów. Cześć gablot wykorzysta KZK GOP – przewoźnik, na informacje komunikacyjną. Pozostała część w drodze konkursu została przekazana prywatnemu podmiotowi który zaoferował najwyższą cenę najmu- na cele komercyjne.

Wiaty są oświetlone, pod wiatami usytuowane zostały urządzenia umożliwiające  zakup biletu komunikacji miejskiej.

Wzdłuż ulicy Kościuszki po stronie Banku zlokalizowano postój TAXI, który zostanie przeniesiony z ulicy Szabatowskiego. Wzdłuż Parku Hutników część zatoki przeznaczona została na przystanek komunikacji międzynarodowej, dalekobieżnej i PKS.

 

Nowinką jest zlokalizowanie miejsc postojowych  typu KISS&RIDE tj  „pocałuj i jedź”.Są to miejsca przeznaczone do krótkich postojów samochodów  w celu wysadzenia pasażera, który dalej będzie poruszał się pieszo lub innym środkiem komunikacji. W ciągu ulicy Kościuszki w charakterystyczny sposób, zarówno oznakowaniem pionowym jak i poziomym wyznaczono strefy gdzie można sie na chwilę zatrzymać nie blokując ruchu.. Można tu się zatrzymać na krótki czas, a właściwie tylko na czas, który jest potrzebny na opuszczenia pojazdu przez pasażera i wyładunek bagażu.

Przebudowa układu drogowego wymusza niezbędne zmiany w organizacji ruchu.  Najistotniejszą zmianą jest całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów odcinka wzdłuż peronów z obu kierunków. Na odcinek starego przebiegu ulicy Katowickiej od ul. T. Kościuszki do nowej drogi mogą wjeżdżać wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej oraz służby komunalne i TAXI. Pozostali użytkownicy drogi muszą korzystać z przebudowanego układu drogowego ulic Kościuszki, Moniuszki i nową drogą. Sygnalizacja świetlna posiada układ detektorów, które utrzymują priorytet dla komunikacji miejskiej zarówno tramwajowej i autobusowej. Pierwsze tygodnie będą oczywiście tygodniami testowymi i intensywnej pracy programistów, aby zoptymalizować program projektowanej sygnalizacji do rzeczywistych danych ruchowych.

Wszystkie przejścia dla pieszych  w rejonie CP zostały sygnalizowane włącznie z komunikatami głosowymi. Dodatkowo na dojściach od strony  estakady zastosowano nowatorskie rozwiązanie gdzie słupki świecące normalnie na kolor niebieski z chwilą najazdu tramwaju migają na czerwono ostrzegając jednocześnie o pojawieniu się tramwaju charakterystycznym dzwonkiem ostrzegawczym

 

Ulice zostały całkowicie uwolnione od torowisk tramwajowych z wyjątkiem niezbędnych przejazdów. W kierunku ulicy Powstańców w jedynym miejscu gdzie tramwaj zmienia kierunek jazdy na cześć wydzielonego torowiska zastosowano tablicę ostrzegawczą i migające na kolor czerwony światła wbudowane w jezdnię.

Oświetlenie uliczne w technologii LED zostało zabudowane na słupach trakcyjnych, a jego barwa i intensywność w należyty sposób rozświetla rejon przystanków. Strefa Przystanków jest monitorowana całą dobę, a zdarzenia są nagrywane.

Nawierzchnie peronów oraz chodników wykonane zostały z płyt granitowych ciętych i płomieniowanych, które zapewniają długowieczność. Jezdnie wykonano z asfaltobetonu o podwyższonej wytrzymałości. Miejsca   postojowe zostały wykonane z kostki kamiennej z odzysku.

Wymieniona została również nawierzchnia jezdni i chdoników w kierunku Tatru Rozrywki i ciągu pieszo-jezdniego w kierunku ul.Kaszubskiej.

Chorzów wprawił w ruch Centrum Przesiadkowe - w barwach Miasta Chorzów.

Kolejny etap to rewitalizacja przestrzeni pomiędzy Centrum Przesiadkowym, a Urzedem Miasta. 

Dodaj komentarz