Budujemy rondo na Strzelców Bytomskich

Od 2 sierpnia rozpocznie się realizacja robót związanych z przebudową skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich, Styczyńskiego, Raciborskiej w Chorzowie na mini rondo.

 

Obecnie skrzyżowanie to jest dość uciążliwe dla kierowców ze względu na przesunięte wloty ulic Styczyńskiego i Raciborskiej i niedostateczną widoczność na dojazdach. Budowa mini ronda wyeliminuje te niedogodności i jednocześnie poprawi jego przepustowość.

Skrzyżowanie na okres 3 miesięcy zostanie całkowicie wyłączone z ruchu kołowego ze względu na konieczność wykonania w pierwszej kolejności wymiany sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej, a następnie robót drogowych. Prace te zostały skoordynowane z GSG i CHŚPWIK, które wykonają przełożenia sieci na koszt własny.

Wprowadzona zostanie organizacja ruchu na czas budowy informująca o obowiązkowych i zalecanych objazdach.

Koszt realizacji robót drogowych jakie poniesie miasto wynosi milion złotych.

 

W załączniku plan zagospodarowania terenu.

Dodaj komentarz