Budowa Centrum Przesiadkowego

Budowa centrum przesiadkowego autobusowo – tramwajowego w rejonie ul. Katowickiej i Rynek w Chorzowie została podzielona na etapy. W chwili obecnej trwa etap I czyli przebudowa infrastruktury podziemnej w celu uwolnienia przestrzeni pomiędzy estakadą a ul. Katowicką. Przebudowa sieci wod-kan, gazowej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej ma na celu umożliwienie skupienia w jednym miejscu komunikacji zbiorowej i wykonania peronów. Wszystkie przystanki autobusowe i tramwajowe, które były zlokalizowane w rejonie Urzędu Miasta, ul. Szabatowskiego, ul. Kościuszki i Katowickiej zostaną  przeniesione w jedno miejsce.  W rejonie Banku Zachodniego powstaną cztery perony które będą obsługiwać komunikację miejską do tej pory rozproszoną na znacznym obszarze. Równolegle trwa inwestycja Spółki Tramwaje Śląskie S.A. polegająca na przebudowie infrastruktury torowej oraz trakcyjnej znajdującego się w obszarze Rynku.

W etapie II zostaną wykonane wszystkie nawierzchnie wokół strefy Rynku. Nawierzchnie ulic zostaną wykonane przy użyciu nawierzchni bitumicznych, ciągi piesze z płyt granitowych oraz kostki brukowej betonowej. Ulica Katowicka na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Moniuszki zostanie całkowicie wyłączona z ruchu pojazdów indywidualnych.

W etapie III powstanie nowy układ drogowy umożliwiający objazd zamkniętego odcinka ulicy. Na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Moniuszki powstanie rondo. Ulica Moniuszki zostanie poszerzona i stanie się dwukierunkowa. Powstanie też nowy łącznik ul. Moniuszki z ul. Katowicką w rejonie nr 76.

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na realizację etapu II i III. Planowane rozpoczęcie prac nastąpi w III kwartale bieżącego roku. Z uwagi na rozległy zakres robót oraz konieczność utrzymania ruchu prace dla etapów II i III potrwają do końca 2016 roku.

W kolejnych etapach rewitalizacji Rynku realizowanych przez Urząd Miasta zostanie wykonane zadaszenie peronów oraz parking dla rowerów w systemie bike&ride. Parking zostanie wykonany pod estakadą w rejonie zejścia do Parku Hutników w miejscu gdzie ograniczona jest skrajnia i nie ma możliwości parkowania samochodów.  Projekt zakłada  zagospodarowanie przestrzeni pod estakadą o ograniczonej skrajni i urządzenie ogrodzonego parkingu dla rowerów, umożliwiającego bezpiecznie pozostawienie roweru na dłuższy okres czasu i kontynuowanie podróży komunikacją zbiorową.

Aktualnie Urząd Miasta przygotowuje się do przetargu na dokumentację projektową dla zasadniczej częścią Rynku oraz przedpolem Urzędu Miasta.

W zależności od uzyskania dodatkowych środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowana jest budowa dworca komunikacji autobusowej dalekobieżnej i międzynarodowej. Dworzec ten projektowany jest dla minimum trzech stanowisk autobusowych z wjazdem od Strony ul. Moniuszki i wyjazdem bezpośrednio w kierunku ul. Katowickiej DK 79. Z szerokimi peronami umożliwiającymi bezpieczną obsługę pasażerów. W ramach projektu wykonane zostaną jezdnie perony, stanowisko Informacji pasażerskiej oraz toaleta. Przestrzeń Dworca zaprojektowana będzie w konwencji projektowanej dla pozostałej część Centrum przesiadkowego. Budowa Dworca Komunikacji międzynarodowej w Centrum Miasta w ramach VI Etapu Budowy Centrum przesiadkowego umożliwi doskonałe połączenie komunikacyjne środków komunikacji zbiorowej lokalnej z międzynarodową, bowiem w rejonie rynku krzyżują się niemal wszystkie linie autobusowe i tramwajowe przebiegające przez miasto Chorzów. Dojście do dworca możliwe będzie nowoprojektowanym układem drogowym i zajmie pasażerom mniej niż kilka minut.

            Podsumowywując, z zadań realizowanych przez MZUiM w roku bieżącym oddane zostanie do użytku centrum przesiadkowe z nowymi peronami, nową nawierzchnią tramwajową, trakcją i oświetleniem. Wykonane zostaną nowe dwie sygnalizacje świetlne. W roku przyszłym zakończy się natomiast docelowa przebudowa układu drogowego wokół Rynku wraz z modernizacją ulicy Kościuszki i Moniuszki.

 

 

 

Załącznik: 
plan_sytuacyjny_3etapy.pdf - plik .pdf, ok. 2843.6 KB

Dodaj komentarz