Wzrost udziału ciężarówek na DTŚ

Po oddaniu ostatniego, gliwickiego odcinka drogi wojewódzkiej DW 902 potocznie zwanej Drogową Trasą Średnicową, znacząco wzrósł udział ciężarówek na trasie łączącej miasta aglomeracji śląskiej. Zjawisko to dało się zaobserwować dzięki kamerom systemu zarządzania ruchem zainstalowanym na chorzowskim odcinku trasy. Obecnie pojazdy ciężkie stanowią 27 proc. ogółu pojazdów. Mimo że droga jest przystosowana do przenoszenia większych nacisków, duża liczba ciężarówek jest problemem.

Dane otrzymane z punktów pomiaru ruchu drogowego, zlokalizowanych w ciągu chorzowskiego odcinka DTŚ pokazują, że po otwarciu odcinka G2 w Gliwicach udział pojazdów ciężarowych w ogólnej strukturze ruchu wynosi 27 proc. Jeszcze przed otwarciem gliwickiego odcinka G1 (fragment od granicy Gliwic do węzła z ul. Kujawską, obejmujący węzeł z autostradą A1) wynosił on 10 proc. Przed otwarciem odcinka G2, wzrósł do 21 proc. a po otwarciu ostatniego fragmentu, który doprowadził DTŚ do DK-88 nastąpił kolejny wzrost.

– Wzmożony ruch pojazdów ciężkich odczytujemy jako możliwość obejścia odcinka autostrady, na którym są pobierane opłaty – mówi dyrektor MZUIM w Chorzowie, Piotr Wojtala. Zastrzega, że potrzebna jest głębsza analiza, która by potwierdziła jaki jest udział pojazdów, kierujących się przesłanką związaną z tańszym przejazdem, ale hipoteza ta jest prawdopodobna.

Jeśli wzrost ruchu ciężarówek jest spowodowany chęcią ominięcia opłat, wydaje się, że jedynym sposobem by do tego zniechęcić jest wprowadzenie opłat dla ciężkich pojazdów na DTŚ. Jednak to niemożliwe – opłat nie pobiera się bowiem na drogach wojewódzkich. Zmiana kategorii drogi na krajową też nie pomoże, ponieważ droga biegnie przez miasta na prawach powiatu, zatem jej zarządcami nadal pozostawaliby prezydenci, podczas gdy pobieranie opłat w ramach systemu viaTOLL jest domeną GDDKiA.

Całą treść artykułu można przeczytać pod linkiem: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/dts-dogodne-polaczenie-przyciaga-ciezarowy-tranzyt-----55238.html

Dodaj komentarz