W LIPCU REMONT DTŚ W CHORZOWIE – w całości

Dzięki dotacji i środkom finansowym Miasta nawierzchnia całego chorzowskiego odcinka DW 902 czyli Drogowej Trasy Średnicowej zostanie wymieniona na nową.

 Do tej  pory jeszcze żadne z miast nie przeprowadziło tak dużego zadania polegającego na wymianie nawierzchni na całej powierzchni. remont będzie przeprowadzony na 63.500 m2. Dzięki dotacji przedłużony zostanie o co najmniej 10 lat okres eksploatacyjny drogi. Miasto otrzymało dotację w wysokości 1,36 mln złotych na remont warstwy ścieralnej DTŚ. Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa. Środki własne Miasta to 1,4 mln złotych. W tym konkursie można było uzyskać maksimum 50% dofinansowania. Cała kwota pozwoli na wymianę wyeksploatowanej warstwy ścieralnej na całym odcinku drogi na terenie Miasta Chorzów. Pomimo tego, że droga jest drogą wojewódzką w miastach na prawach powiatu to właśnie Miasto finansuje utrzymanie tej kategorii drogi. Najstarsze odcinki DTŚ maja już kilkanaście lat i jest to ostatni moment na wykonanie nowego dywanika w przeciwnym przypadku popękana i "zmęczona" nawierzchnia po następnym okresie zimowym może wymagać większych i bardziej kosztownych napraw. Tak jak w mieszkaniach co pewien czas wymiany wymaga wykładzina, tak w przypadku dróg należy się liczyć z okresową wymianą tzw. "drogowej wykładziny" czyli warstwy ścieralnej nawierzchni. Rozstrzygnięte zostało już postępowanie przetargowe na Wykonawcę robót.  Rozpoczęcie prac wstępnie zaplanowano na połowę lipca. Prace mogą potrwać dwa do trzech tygodni. 

Dodaj komentarz