ul. Siemianowicka - naprawa nawierzchni torowisk

Od poniedziałku 19.04.br przystępujemy do tymczasowej naprawy nawierzchni jezdni w rejonie torowisk zlokalizowanych w ul. Siemianowickiej i w ul. Kościuszki. Naprawa ta będzie obejmowała likwidację miejsc niebezpiecznych, utrudniających ruch drogowy. Przypominamy, że za stan torowisk tramwajowych odpowiedzialny jest ich właściciel - jednak w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego przystępujemy do wykonania niezbędnych robót umożliwiających eksploatację ulic: Siemianowickiej i Kościuszki do czasu ich kapitalnego remontu i modernizacji.Prace rozpoczną się w rejonie skrzyżowania ul. Siemianowickiej i ul. Harcerskiej. W związku z powyższym w rejonie tym wystąpią utrudnienia w ruchu - przejazd ul. Siemianowicką będzie się odbywał wahadłowo z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej. O następnych etapach robót i zmianach organizacji ruchu będziemy informowali na bieżąco.

Dodaj komentarz