ul. Katowicka - remont w lipcu

W ramach środków na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni w lipcu bieżącego roku przeprowadzony zostanie remont nawierzchni ulicy Katowickiej.

Remont polegać będzie na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem polimeroasfaltu. Po przeprowadzonej ocenie stanu technicznego konieczna jest wymiana warstwy ścieralnej na odcinku od nr 102 do nr.189.

Pasy skrajne w obu kierunkach są miejscowo skoleinowane, a przy opadach deszczu utrzymuje się w nich woda. Każdego roku nasze służby wykonaują naprawy miejscowe łącznie z frezowaniem grzbietów kolein, aby poprawić komfort przejazdu. Zabiegi te mogą w konsekwencji spowodować zmniejszenie nośności konstrukcji nawierzchni, czego chcielibyśmy uniknąć. Nawierzchnia na pasach środkowych szczególnie w obrębie skrzyżowań jest spękana, a wzmożony ruch kołowy szybko doprowadza do niebezpiecznych wykruszeń. Praktycznie na całym omawianym odcinku miejsca prowadzonych  przez ostatnie lata napraw stykają się ze sobą, a drobne naprawy powodują utrudnienia w ruchu, natomiast nie załatwiają problemu stanu nawierzchni.

Zakres robót, a w zasadzie miniamalna powierzchnia jaką trzeba wyremontować przed kolejną zimą wynosi 9000m2.  Termin remontu zostału ustalony na dni 23-28 lipca.

 

 

Dodaj komentarz