Na Dolinie Górnika w Chorzowie powstaje droga nie tylko dla rowerzystów

Na  odcinku jezdni ulicy Głównej w Chorzowie  przebiegającej wzdłuż stawu została ułożona nawierzchnia w dwóch kolorach z wyznaczeniem pasów dla rowerzystów i rolkarzy. Prawdopodobnie pierwszy raz w Polsce zastosowano technologię, w której układane są trzy pasy nawierzchni z betonu-asfaltowego równocześnie.

Wykonawca robót firma MIXBUD odpowiednio zmodyfikowała rozkładarkę mas mineralno-bitumicznych w taki sposób, że nowa nawierzchnia powstaje przy jednym przejściu rozkładarki. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podajnika mas mineralno-bitumicznych, który dozuje mieszankę odpowiednio koloru czarnego do kosza rozkładarki, a koloru czerwonego na specjalnie przygotowaną przystawkę.

Z kosza rozkładarki mieszanka mineralno-bitumiczna trafia na środek jezdni gdzie układany jest pas szerokości 3,0m, natomiast mieszanka koloru czerwonego trafia z przystawki na zewnętrzne krawędzie jezdni gdzie układane są dwa pasy koloru czerwonego szerokości 1,5m.

Dzięki takiej technologii układana nawierzchnia jest jednorodna, a pasy kolorowej masy są "wulkanizowane" na gorąco i jednocześnie wałowane co powoduje, że nawierzchnia jezdni jest równa i wolna od nierówności na styku dwóch kolorów. 

 

Dolina Górnika stała się więc poletkiem doświadczalnym nowej technologii układania kolorowych warstw bitumicznych. Modernizowany odcinek ma 600mb długości i zostanie odpowiednio oznakowany, zarówno oznakowaniem pionowym jak i poziomym, tak aby rowerzyści i rolkarze mogli czuć się bezpiecznie. Wzdłuż kolorowego odcinka obowiązywać będzie całkowity zakaz parkowania, a kierowcy samochodów będą musieli zachować szczególną ostrożność ustępując pierwszeństwa rowerzystom i rolkarzom. Na tym odcinku ulicy Głównej ruch samochodowy jest znikomy, a popołudniową porą praktycznie zanika. Jest to nowatorskie rozwiązanie zarówno pod względem technologicznym jak i funkcji ulicy.

Inwestycja realizowana z Budżetu Obywatelskiego. Zakończenie robót planowane jest na początek sierpnia. Planowane jest oznakowanie tego odcinka ulicy Głównej znakiem D-40 Strefa Zamieszkania co ograniczy prędkośc pojazdów do 20 km/h i zapewni podporządkowanie ruchu pojazdów innym użytkownikom drogi.

Dodaj komentarz