Jeśli możesz zmień trasę przejazdu - ul. Katowicka w remoncie od 2 lipca - promujemy jazdę na suwak lub zakładkę

Cierpliwość i wyrozumiałość za kierownicą będzie niezbędna. Od 2 lipca  od 6:00 rozpocznie się remont nawierzchni ulicy Katowickiej na odcinku od ulicy 3-go Maja do ul. Niedurnego w Chorzowie.

Niestety nie ma sposobu na remont ulic przebiegających przez tereny miejskie bez konieczności ich  częściowego lub całkowitego wyłączenia z ruchu.  W przypadku tak obciążonej ruchem pojazdów drogi, jaką jest DK 79 (ul. Katowicka) możemy spodziewać się znaczących utrudnień w ruchu.

Na czas robót ulica Katowicka będzie miejscowo zawężona. Ruch prowadzony będzie po jednym pasie w każdym kierunku. Prosimy o ostrożną jazdę i dostosowanie się do obowiązującego oznakowania i zalecanych objazdów. Podobnie jak to miało miejsce na DTŚ promujemy jazdę na suwak tj. naprzemienne włączanie się do ruchu z pasów w miejscu zwężenia.

W celu skrócenia czasu realizacji zadania roboty drogowe prowadzone będą również w godzinach nocnych. W trakcie robót mogą wystąpić przerwy technologiczne związane z koniecznością regulacji urządzeń, uzyskania odpowiedniej wytrzymałości betonu użytego do ich regulacji, czy też związane z potrzebą odtworzenia znajdujących się w jezdni pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej. Przerwy te nie powinny być jednak traktowane przez kierowców jako momenty bezczynności na placu budowy. W naszym wspólnym interesie jest szybkie i sprawne zrealizowanie robót.

Dodaj komentarz