DTŚ wyremontowana w 8 dni

Wymiana nawierzchni na chorzowskim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej (DW 902) zakończyła się po ośmiu, a nie jak pierotnie zakładano piętnastu dniach.

Wykonawca (DROGOPOL ZW spółka z o.o.) pracował praktycznie cała dobę dlatego też wymianę nawierzchni na jezdniach głównych zakończono dużo szybciej niż planowano. Chorzowski odcinek DTŚ ma ca 2,6 km, a jezdnie główne mają łączną powierzchnię ca 57,5 tyś m2. Po 15-stu latach eksploatacji  nawierzchnia wymagała remontu. Wymieniona została górna warstwa nawierzchni tzw warstwa ścieralna. Miasto na remont DTŚ otrzymało dotację z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1,36 mln zł. Wkład włąsny Miasta wyniósł 1,4 mln zł.

Oprócz terminu realizacji MZUiM wymagał,  aby Wykonawca do układania nawierzchni użył  samobieżnego podajnika do mas mineralno-bitumicnych. Urządzenie umożliwia bezkontaktowy załadunek mieszanki asfaltowej do rozkładarki z samochodów.  Mieszanka jest transportowana za pomocą przenośnika taśmowego. Wysokość wysypu jest automatycznie dopasowywana dzięki czemu unika się nadmiernego schłodzenia i segregacji mieszanki. Dzięki zastosowaniu podajnika unika się postojów w trakcie realizacji robót co przekłada się na jakość robót, tempo pracy i równość nawierzchni.

Zdjęcia  z realizacji robót

 

Dodaj komentarz