Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie w dniach 10 grudnia 2012r. – 14 grudnia 2012r.

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

  1. Floriańska od ul. 3-go Maja do ul. Krakusa – rozpoczęcie – w koordynacji z robotami kablowymi – w toku
  2. Chrobrego 17 – dom parafialny

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  • Wyłącznie roboty awaryjne.

 

Dodaj komentarz