Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 3 grudnia 2012r. – 7 grudnia 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Armii Krajowej od ul. Dąbrowskiego do ul. Szpitalnej – miejscowo

2. Powstańców 27

 

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Świdra od ul. Ficka do Nr 22 – w toku

2. Floriańska od ul. 3-go Maja do ul. Krakusa – rozpoczęcie – w koordynacji z robotami kablowymi – w toku

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz