Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 26 listopada 2012r. – 30 listopada 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. DTŚ na wysokości BRW – kierunek Świętochłowice (28-30.11.2012r.)

2. Stefana Batorego 2-2a-2b

3. Dąbrowskiego przy LO Słowackiego

4. Nomiarki Ogródki Działkowe

5. Styczyńskiego 59

6. Skrajna 22-24

7. Św. Pawła 8

8. Powstańców odcinek o nawierzchni z trylinki od ul. Omańkowskiej do ul. Hajduckiej – naprawy miejscowe

9. Morcinka 1 do ul. Reymonta

 

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Świdra od ul. Ficka do Nr 22 – rozpoczęcie

2. Świdra / Pudlerska 11

3. Mariańska n/p Nr 8

4. Sadowa 19-21

5. Floriańska od ul. 3-go Maja do ul. Krakusa – rozpoczęcie – w koordynacji z robotami kablowymi

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz