Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 19 listopada 2012r. – 23 listopada 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Królowej Jadwigi – miejscowo

2. Katowicka za ul. Stabika – kierunek Bytom

3. Pl. Św. Jana 16

4. Filarowa / Węglowa

5. Powstańców odcinek o nawierzchni z trylinki od ul. Omańkowskiej do ul. Hajduckiej – naprawy miejscowe

 

 

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Ryszki przejście dla pieszych po stronie Nr 57

2. Ryszki przejście dla pieszych po stronie skweru – rozpoczęcie

3. Sienkiewicza pod wiaduktem – (20-21.12.2012r.)

4. Żołnierzy Września / Kingi – przejście dla pieszych – chodnik asfaltowy

5. Reymonta od ul. Bocznej do ul. Styczyńskiego - zakończenie

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

1. Michałkowicka - regulacja wpustu

2. Armii Krajowej 68-70 – wspólne roboty z ChŚPWiK

3. Skłodowskiej przy ECh – odszukanie włazów kanalizacyjnych pod asfaltem

4. Skłodowskiej / Rodziewiczówny – odszukanie włazów kanalizacyjnych pod asfaltem

5. Królowej Jadwigi / Rodziewiczówny – odszukanie włazów kanalizacyjnych pod asfaltem

6. Rodziewiczówny / Królowej Jadwigi – odszukanie włazów kanalizacyjnych pod asfaltem

Dodaj komentarz