Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 12 listopada 2012r. – 17 listopada 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Chałupki 15-17

2. Pl. Mickiewicza do ul. Piotra

3. Wileńska

4. 17-go Sierpnia Szkoła

5. Słowiańska do ul. Kościuszki

6. Żołnierzy Września – roboty poprawkowe

 

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Kręta wjazd – (14-15.11.2012r.)

2. Żołnierzy Września / Kingi – przejście dla pieszych

3. Żołnierzy Września n/p ul. Kingi – przejście dla pieszych

4. Niedźwiedziniec - zakończenie

5. Karwińska – w toku

6. Reymonta od ul. Bocznej do ul. Styczyńskiego - w toku

7. Boczna na wysokości pawilonu handlowego

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

1. DTŚ na wysokości ul .Dąbrowskiego – uzupełnienie skradzionych krat odwodnienia ulicznego

2. 3-go Maja 103 – przebudowa odwodnienia ulicznego

3. 3-go Maja 105 – przebudowa odwodnienia ulicznego

4. Kościuszki / Bogedaina – przebudowa odwodnienia ulicznego

5. Podmiejska 58 – uzupełnienie kraty odwodnienia ulicznego

Dodaj komentarz