Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 5 listopada 2012r. – 10 listopada 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Dąbrowskiego od Rzeki Rawy do Nr 101 – oba pasy (6-7.11.2012r.)

2. Dąbrowskiego dylatacja wiaduktu nad DTŚ (8.11.2012r.)

3. Katowicka 54 – kierunek Bytom

4. Katowicka n/p Pl. Powstańców – kierunek Bytom

5. Ryszki do ul. Hajduckiej

6. Wyspiańskiego 4

7. Karpacka 48

8. Szopena do Pl. Matejki

9. Powstańców n/p 39 – roboty poprawkowe

10. Armii Krajowej 97 przy torowisku

11. Pokoju na całym przebiegu

12. Kalidego do ul. Krzyżowej

 

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Niedźwiedziniec - rozpoczęcie

2. Karwińska – rozpoczęcie

3. Reymonta od ul. Bocznej do ul. Styczyńskiego

4. Boczna na wysokości pawilonu handlowego

5. Krzywa 13 – roboty poprawkowe

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

1. Michałkowicka przy dawnym wiadukcie kolejowym

2. Nomiarki

3. Stefana Batorego przy MDK

Dodaj komentarz