Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 29 października 2012r. – 2 listopada 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Krasickiego / Krzywa

2. Powstańców n/p Nr 39

3. Zamenhofa między ul. Ratuszową a ul. Długą

4. Ratuszowa 9

 

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Młodzieżowa wjazd do garaży (29-31.10.2012r.)

2. Cmentarna od ul. Hajduckiej do ul. Urbanowicza – zakończenie

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz