Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 22 października 2012r. – 26 października 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Gwarecka droga wzdłuż garaży

2. Łukasińskiego do ul. Stefana Batorego

3. Krasickiego 4

4. Sobieskiego 8

 

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Cmentarna od ul. Hajduckiej do ul. Urbanowicza – w toku

2. Krzywa od ul. Krasickiego do Nr 17 - zakończenie

3. Powstańców wzdłuż parkingu n/p Urzędu Miasta – zakończenie

4. Katowicka od ul. Konopnickiej do ul. Kaszubskiej – ciąg pieszo jezdny – miejscowe przebruki nawierzchni – zakończenie

5. Stacyjna wzdłuż stawu Herman – w toku

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

 

Dodaj komentarz