Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 15 października 2012r. – 19 października 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Żołnierzy Września / Kingi

2. Żołnierzy Września przejście dla pieszych przy ul. Kingi – kierunek ul. 3-go Maja

3. Powstańców od łącznicy do ul. Rynek 11-13

4. Rynek 11-13

5. DTŚ za wiaduktem Al. BoWiD – kierunek Katowice

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Cmentarna od ul. Hajduckiej do ul. Urbanowicza – rozpoczęcie

2. Krzywa od ul. Krasickiego do Nr 17

3. Katowicka / Kalidego / Polna – naprawa schodów terenowych – w toku

4. Powstańców wzdłuż parkingu n/p Urzędu Miasta – w toku

5. Katowicka od ul. Konopnickiej do ul. Kaszubskiej – ciąg pieszo jezdny – miejscowe przebruki nawierzchni – w toku

6. Stacyjna wzdłuż stawu Herman – w toku

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz