Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 8 października 2012r. – 12 października 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Żołnierzy Września / Śląska

2. Armii Krajowej zatoka „A” n/p Urzędu Skarbowego

3. Szpitalna przy włazie – kierunek do ronda

4. Szczepańska – miejscowo

5. Podmiejska wzdłuż garaży – miejscowo

6. Leśna 1

7. Katowicka od ul. Dąbrowskiego ul. Szopena – kierunek Katowice – zakończenie

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Katowicka / Kalidego / Polna – naprawa schodów terenowych - rozpoczęcie

2. Powstańców wzdłuż parkingu n/p Urzędu Miasta - rozpoczęcie

3. Katowicka od ul. Konopnickiej do ul. Kaszubskiej – ciąg pieszo jezdny – miejscowe przebruki nawierzchni – w toku

4. Stacyjna wzdłuż stawu Herman – w toku

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz