Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 1 października 2012r. – 5 października 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Katowicka od ul. Dąbrowskiego ul. Szopena – kierunek Katowice – w toku

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Katowicka od ul. Konopnickiej do ul. Kaszubskiej – ciąg pieszo jezdny – miejscowe przebruki nawierzchni

2. Katowicka przejście podziemne przy ul. Szopena – naprawa okładzin w przejściu podziemnym

3. Stacyjna wzdłuż stawu Herman – w toku

4. Karłowicza od ul. Zwycięstwa do ul. Odrowążów – kontynuacja

5. Młyńska między ul. Gałeczki do ul. Krętej – obie strony - zakończenie

6. Cieszyńska 22-24 – przebruk wjazdów do posesji i garaży - zakończenie

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz