Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 24 września 2012r. – 28 września 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Katowicka od ul. Dąbrowskiego ul. Szopena – kierunek Katowice – rozpoczęcie

2. Katowicka od AKS do wysokości ul. Kaszubskiej – naprawy miejscowe

3. Mazurska od Pl. Piastowskiego do ul. Siemianowickiej – naprawy miejscowe

4. Racławicka / Sportowa

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Młyńska między ul. Gałeczki do ul. Krętej – obie strony - rozpoczęcie

2. Cieszyńska 22-24 – przebruk wjazdów do posesji i garaży - rozpoczęcie

3. Stacyjna wzdłuż stawu Herman – kontynuacja

4. Karłowicza od ul. Zwycięstwa do ul. Odrowążów – kontynuacja

5. Kaliny od przejścia dla pieszych przy Nr 67 do wysokości ul. Orląt – zakończenie

6. Katowicka stary przebieg przystanek „T” w kierunku do Bytomia - zakończenie

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz