Awaryjne naprawy

 

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 2 sierpnia 2010r. – 7 sierpnia 2010r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Armii Krajowej od Nr 62 do Nr 66 wzdłuż torowiska - zakończenie

2. Kościuszki 87 - przebruk w nieczynnym torowisku tramwajowym

3. 3 Maja 152 / Pokoju - usunięcie miejscowych ubytków

4. Kazimierza tył Restauracji McDonalds i Hutnika

5. Szybowa przy ul. Kingi 3

6. Ks. Machy 6-8

7. Styczyńskiego 51-55 w porozumieniu z ChŚPWiK

8. Styczyńskiego 42

9. Racławicka wiadukt - najazdy od strony ul. Wita Stwosza i od strony ul. Sportowej - uszczelnienie spękań - wstrzymane

10. Racławicka / Sportowa - uszczelnienie spękań - wstrzymane

11. Hajducka od Nr 91 do ul. Ryszki - miejscowa naprawa jezdni - wstrzymano

12. Dąbrowskiego przy sygnalizacji - od Nr 61 w kierunku ul. Hajduckiej - wstrzymane

13. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

14. Janasa od ul. Opolskiej do ul. Mariańskiej - miejscowo - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

1. Kościuszki od Pl. Piastowskiego do ul. Krakowskiej - naprawa chodnika w ramach naprawy jezdni po usuniętym torowisku

2. Kościuszki od ul. Krakowskiej do torowiska wydzielonego - naprawa chodnika w ramach naprawy jezdni po usuniętym torowisku

3. Dąbrowskiego wzdłuż zatoki „A” przy ZUS - usunięcie liniowej deformacji

4. Olzy n/p Nr 3 ułożenie nawierzchni po wyburzonym garażu

5. Długa / Zamenhofa przy Barze - usunięcie miejscowej deformacji

6. Sportowa n/PWST - uzupełnienie brakującej kształtki w obszarze miejsc postojowych

7. Zjednoczenia na wysokości Biblioteki Publicznej przy ul. Kilińskiego - naprawa miejsc po przewróconym drzewie

8. Konopnickiej 19 - napraw miejscowa

Czyszczenie i naprawa urządzeń odwodnienia ulicznego:

1. Kozielska - dokończenie

2. Kędzierzyńska - dokończenie

3. Zabrska - dokończenie

4. Kaliny 61 - czyszczenie awaryjne

5. 16 Lipca / Pl. Nowary - czyszczenie awaryjne

6. Odrowążów / Łukasińskiego - czyszczenie awaryjne

7. Odrowążów n/p Nr 34 - czyszczenie awaryjne

8. Odrowążów n/p Nr 37 - czyszczenie awaryjne

9. Żelazna / Szpitalna - czyszczenie awaryjne

10. Żelazna przed - czyszczenie awaryjne

11. Piekarska / Wieniawskiego - czyszczenie awaryjne

12. Styczyńskiego / 3 Maja - czyszczenie awaryjne wraz z wymianą kratki

13. DTŚ łącznica z ul. Gałeczki - czyszczenie awaryjne

14. Strzelców Bytomskich 29 - naprawa przykanalika

15. Dąbrowskiego 92 - zapadlisko przy wpuście do rozpoznania, czy zapadlisko ma związek z odwodnieniem

Ponadto w dniach od 27.07 do 31.07 wykonano:

Naprawy jezdni i chodników

27.07.2010:

1. Żołnierzy Września od ul. 3 Maja 103 - naprawa miejscowa jezdni

2. Żołnierzy Września na wysokości restauracji ROMANS - miejscowa naprawa jezdni

3. Strzelców Bytomskich / Styczyńskiego - miejscowa naprawa jezdni

4. 3 Maja 103 / Żołnierzy Września - miejscowa naprawa jezdni

5. 3 Maja 93 przy torowisku - miejscowa naprawa jezdni

29.07.2010:

6. Reymonta 23 - naprawa miejscowa jezdni

31.07.2010:

7. Armii Krajowej 90

8. Armii Krajowej 92-98

9. Armii Krajowej 104a - 106

10. Armii Krajowej 106a przejście dla pieszych

Naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego:

26.07.2010:

1. Sportowa przy Zespole Szkół Technicznych - regulacja wpustu

27.07.2010:

2. Kaliny / 16 Lipca - wymiana wpustu

28.07.2010:

3. Katowicka / 3 Maja przejście podziemne - czyszczenie awaryjne

29.07.2010:

4. Włodarskiego / Omańkowskiej - wymiana wpustu

 

Dodaj komentarz