Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 17 września 2012r. – 21 września 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Kasprowicza - miejscowo na całym przebiegu

2. Krzywa od ul. Krasickiego do ul. Szopena

3. Al. Wojska Polskiego – miejscowo na całym przebiegu

4. Katowicka od ul. Dąbrowskiego ul. Szopena – kierunek Katowice – rozpoczęcie

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Zjednoczenia do ul. Powstańców

2. Kaliny od przejścia dla pieszych przy Nr 67 do wysokości ul. Orląt – kontynuacja

3. Karłowicza od ul. Zwycięstwa do ul. Odrowążów – kontynuacja

4. Katowicka stary przebieg przystanek „T” w kierunku do Bytomia - kontynuacja

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz