Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 10 września 2012r. – 14 września 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Al. Wojska Polskiego na wysokości salonu Citroen (przy wpuście)

2. Kościuszki dojazd do sygnalizacji – kierunek centrum (przy wpuście)

3. Kościuszki 38

4. Kościuszki za Nr 44 kierunek Chorzów Stary

5. Gałeczki wjazd w ul. Gliwicką w Katowicach (przy wpuście)

6. Szczecińska 11

7. Karłowicza do ul. Karpackiej

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Kaliny od przejścia dla pieszych przy Nr 67 do wysokości ul. Orląt – kontynuacja

2. Karłowicza strona numerów nieparzystych od Nr 7 do ul. Odrowążów – zakończenie

3. Karłowicza od ul. Zwycięstwa do ul. Odrowążów – rozpoczęcie

4. Pl. Piastowski – chodnik wokół Kapliczki - zakończenie

5. Młodzieżowa – wykonanie miejsc postojowych wzdłuż skarpy od przejścia podziemnego do garaży – zakończenie

6. Katowicka stary przebieg przystanek „T” w kierunku do Bytomia - rozpoczęcie

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz