Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 27 sierpnia 2012r. – 1 września 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Chodkiewicza 16-6 – miejscowo

2. Legnicka od wiaduktu kolejowego do ul. Wiejskiej

3. Stawowa n/p Nr 29

4. Kasprowicza na wysokości tymczasowego przystanku „A”

5. Karłowicza na wysokości boiska

6. Karłowicza do ul. Odrowążów

7. Dąbrowskiego jezdnia wzdłuż zatoki przy ZUS

8. Dąbrowskiego jezdnia wzdłuż zatoki przy USC

9. Dąbrowskiego naprawa zatoki „A” na wysokości USC – zakończenie

10. Parkowa – roboty poprawkowe

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Kaliny od przejścia dla pieszych przy Nr 67 do wysokości ul. Orląt – rozpoczęcie

2. Karłowicza strona numerów nieparzystych od Nr 7 do ul. Odrowążów

3. Pl. Piastowski – chodnik wokół Kapliczki - rozpoczęcie

4. Młodzieżowa – wykonanie miejsc postojowych wzdłuż skarpy od przejścia podziemnego do garaży – w toku

5. Miła od zwartej zabudowy osiedla do ul. Katowickiej – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej - zakończenie

6. Kaliny od ul. Orląt w kierunku ul. 16-go Lipca – wymiana nawierzchni chodnika w koordynacji z robotami związanymi z budową pawilonu handlowego „Czerwona Torebka” - zakończenie

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz