Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 20 sierpnia 2012r. – 25 sierpnia 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Dąbrowskiego zatoka „A” na wysokości USC - rozpoczęcie

2. Rodziewiczówny wylot do Pl. Św. Jana – w toku

3. Grunwaldzka przy garażach

4. 11-go Listopada / Polna

5. Łagiewnicka – Kościół

6. Św. Wojciecha / Łagiewnicka

7. Miła ogródki działkowe

8. Miła 14

9. Miła / Stawowa

10. Gruntowa / Stacyjna

11. Główna – Dolina Górnika

12. Poniatowskiego od ul. Kościuszki do ul. Konopnickiej – miejscowo

13. Pl. Dworcowy na wysokości wejścia do Sądu

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Młodzieżowa – wykonanie miejsc postojowych wzdłuż skarpy od przejścia podziemnego do garaży - rozpoczęcie

2. Miła od zwartej zabudowy osiedla do ul. Katowickiej – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej

3. Kaliny od ul. Orląt w kierunku ul. 16-go Lipca – wymiana nawierzchni chodnika w koordynacji z robotami związanymi z budową pawilonu handlowego „Czerwona Torebka”

4. Kręta od skrzyżowania z ul. Zapłocie do ul. Kręta 15 – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej – w toku

5. Kręta od posesji Nr 15 do ul. Młyńskiej (planowane rozpoczęcie 25.07.2012r.) – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej – w toku

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz