Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 13 sierpnia 2012r. – 18 sierpnia 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Parkowa n/p wjazdu do Skansenu – kierunek Katowice

2. Rodziewiczówny wylot do Pl. Św. Jana

3. Słowackiego / Pudlerska

4. Pl. Mickiewicza / Piotra

5. Bytkowska 3

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Miła od zwartej zabudowy osiedla do ul. Katowickiej – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej

2. Kaliny od ul. Orląt w kierunku ul. 16-go Lipca – wymiana nawierzchni chodnika w koordynacji z robotami związanymi z budową pawilonu handlowego „Czerwona Torebka”

3. Kręta od skrzyżowania z ul. Zapłocie do ul. Kręta 15 – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej – w toku

4. Kręta od posesji Nr 15 do ul. Młyńskiej (planowane rozpoczęcie 25.07.2012r.) – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej – w toku

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz