Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 6 sierpnia 2012r. – 11 sierpnia 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Dąbrowskiego – naprawa zatoki „A” na wysokości „ZUS” - zakończenie

2. Włodarskiego wylot do ul. Odrowążów w koordynacji z Chorzowsko Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji

3. Hajducka od ul. Wolności do ul. Dąbrowskiego – roboty wzdłuż torowiska w koordynacji z Tramwajami Śląskimi S.A. - zakończenie

4. 3-go Maja 52 – zakończenie

5. Adamieckiego – miejscowo II etap

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Miła od zwartej zabudowy osiedla do ul. Katowickiej – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej

2. Adamieckiego naprawa wjazdu do firmy BASTRA i chodnika – rozpoczęcie

3. Kaliny od ul. Orląt w kierunku ul. 16-go Lipca – wymiana nawierzchni chodnika w koordynacji z robotami związanymi z budową pawilonu handlowego „Czerwona Torebka”

4. Szybowa strona lewa od ul. Kingi (planowane rozpoczęcie 24.07.2012r.) – wymiana nawierzchni chodnika - dokończenie

5. Kręta od skrzyżowania z ul. Zapłocie do ul. Kręta 15 – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej – w toku

6. Kręta od posesji Nr 15 do ul. Młyńskiej (planowane rozpoczęcie 25.07.2012r.) – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej – w toku

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz