Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 30 lipca 2012r. – 4 sierpnia 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Hajducka od ul. Wolności do ul. Dąbrowskiego – roboty wzdłuż torowiska w koordynacji z Tramwajami Śląskimi S.A.

2. 3-go Maja 52 – w toku

3. Adamieckiego – miejscowo – w toku

4. Azotowa – miejscowo – w toku

5. Narutowicza – miejscowo – w toku

 

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Kaliny od ul. Orląt w kierunku ul. 16-go Lipca – wymiana nawierzchni chodnika w koordynacji z robotami związanymi z budową pawilonu handlowego „Czerwona Torebka”

2. Szybowa strona lewa od ul. Kingi (planowane rozpoczęcie 24.07.2012r.) – wymiana nawierzchni chodnika

3. Kręta od skrzyżowania z ul. Zapłocie do ul. Kręta 15 – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej – w toku

4. Kręta od posesji Nr 15 do ul. Młyńskiej (planowane rozpoczęcie 25.07.2012r.) – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej – w toku

5. Św. Wojciecha lewa strona od ul. Łagiewnickiej (planowane rozpoczęcie 26.07.2012r.) – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki betonowej – w toku

6. Bankowa 10 (planowane rozpoczęcie 27.07.2012r. – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki betonowej – w toku

7. Wrocławska 13 róg ul. Odrowążów

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz