Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 23 lipca 2012r. – 28 lipca 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. 3-go Maja 52

2. Niedźwiedziniec do ronda

3. Adamieckiego - miejscowo

4. Azotowa – miejscowo

5. Narutowicza - miejscowo

6. Wolności od ul. Spółdzielczej do ul. Bałtyckiej

7. Śląska – miejscowo

8. Jubileuszowa

9. Legnicka 73

10. Stabika do ul. Katowickiej

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Kaliny od ul. Orląt w kierunku ul. 16-go Lipca – wymiana nawierzchni chodnika w koordynacji z robotami związanymi z budową pawilonu handlowego „Czerwona Torebka”

2. ks. Machy strona lewa od ul. 16-go Lipca – wymiana nawierzchni chodnika – w toku

3. Szybowa strona prawa od ul. Kingi – wymiana nawierzchni chodnika wraz z naprawą po wykonaniu sieci gazowej w tym wykonanie miejsc postojowych

4. Szybowa strona lewa od ul. Kingi (planowane rozpoczęcie 24.07.2012r.) – wymiana nawierzchni chodnika

5. Kręta od skrzyżowania z ul. Zapłocie do ul. Kręta 15 – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej

6. Kręta od posesji Nr 15 do ul. Młyńskiej (planowane rozpoczęcie 25.07.2012r.) – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej

7. Św. Wojciecha lewa strona od ul. Łagiewnickiej (planowane rozpoczęcie 26.07.2012r.) – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki betonowej

8. Bankowa 10 (planowane rozpoczęcie 27.07.2012r. – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki betonowej

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

  1. Niedźwiedziniec – przebudowa odwodnienia ulicznego przy bramie wjazdowej do ogródków działkowych

 

Po za tym wyłącznie roboty awaryjne.

Dodaj komentarz