Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 16 lipca 2012r. – 21 lipca 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Parkowa od Nr 8 w kierunku ul. Katowickiej – miejscowe przebruki jezdni

2. Szczęśliwa do ul. Jasnej – przebruk jezdni w związku z uszkodzeniem przez ciężki sprzęt – 13.07.2012r. godziny popołudniowe

3. Wesoła 1 / Jasna – przebruk jezdni w związku z uszkodzeniem przez ciężki sprzęt – 13.07.2012r. godziny popołudniowe

4. Hajducka / Ryszki

5. Kręta od ul. Młyńskiej do ul. Zapłocie

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Długa od nr 57 do nr 53 – przełożenie chodnika wraz z usunięciem i wymianą uszkodzonych elementów

2. ks. Machy strona lewa od ul. 16-go Lipca – wymiana nawierzchni chodnika - rozpoczęcie

3. Szybowa – wymiana nawierzchni chodnika wraz z naprawą po wykonaniu sieci gazowej w tym wykonanie miejsc postojowych

4. Kręta od skrzyżowania z ul. Zapłocie do ul. Kręta 15 – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej

5. Katowicka przejście podziemne przy ul. Młodzieżowej – miejscowa naprawa schodów i nawierzchni w przejściu

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne

Dodaj komentarz