Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 9 lipca 2012r. – 14 lipca 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Parkowa od Nr 8 w kierunku ul. Katowickiej – miejscowe przebruki jezdni

2. Wieniawskiego 16 A,B – naprawa nawierzchni gruntowo-żużlowej frezami asfaltowymi

3. 16-go Lipca 37

4. ks. Machy 8

5. ks. Machy róg ul. Żołkiewskiego

6. Żółkiewskiego / Kaliny

7. Kołłątaja 4

8. Armii Krajowej / Inwalidzka

9. Wolności od ul. Omańkowskiej do ul. Pułaskiego – miejscowo przy płytach torowiska

10. Stefana Batorego 24

11. Michałkowicka granica miasta

12. ks. Gałeczki – oś jezdni na wiadukcie – kierunek Auchan

13. Kościuszki 90

14. Kasprowicza garaże

15. Królowej Jadwigi

16. Powstańców 29 przy płytach torowiska

17. Długa od ul. Chodkiewicza do wejścia do Kościoła – uszczelnienie osi jezdni

18. Wesoła łącznik ul. Szczęśliwa

19. Szczęśliwa do ul. Jasnej – przebruk jezdni w związku z uszkodzeniem przez ciężki sprzęt

20. Wesoła 1 / Jasna – przebruk jezdni w związku z uszkodzeniem przez ciężki sprzęt

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Długa od nr 57 do nr 53 – przełożenie chodnika wraz z usunięciem i wymianą uszkodzonych elementów

2. ks. Machy strona prawa od ul. 16-go Lipca – wymiana nawierzchni chodnika wraz z naprawą po wykonaniu oświetlenia ulicznego – zakończenie

3. ks. Machy strona lewa od ul. 16-go Lipca – wymiana nawierzchni chodnika - rozpoczęcie

4. Szybowa – wymiana nawierzchni chodnika wraz z naprawą po wykonaniu sieci gazowej w tym wykonanie miejsc postojowych

5. Kręta od skrzyżowania z ul. Zapłocie do ul. Kręta 15 – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej

6. Skrajna n/p 30-24 – po stronie skweru – naprawa chodnika asfaltowego

7. Cmentarna 14 – naprawa chodnika asfaltowego

8. Bogedaina 25-27 – naprawa chodnika asfaltowego

9. Katowicka przejście podziemne przy ul. Młodzieżowej – miejscowa naprawa schodów i nawierzchni w przejściu

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

Wyłącznie roboty awaryjne

Dodaj komentarz