Awaryjne naprawy

 

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 12 lipca 2010r. – 17 lipca 2010r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Al. BoWiD skrzyżowanie z łącznicą ul. Działkowa i zjazdem w kierunku ul. Dąbrowskiego

2. Al. BoWiD wiadukt nad DTŚ - oba kierunki

3. DTŚ - Al. BoWiD łącznica zjazdowa w kierunku Katowic

4. DTŚ - Al. BoWiD łącznica wyjazdowa od strony Świętochłowic

5. Armii Krajowej między wyjazdem z postoju TAXI a Dworcem PKP - w koordynacji z TŚ S.A.

6. Al. BoWiD / Armii Krajowej 57

7. Spółdzielcza - miejscowo na całym przebiegu

8. Czempiela 57

9. Janasa od ul. Opolskiej do ul. Mariańskiej - miejscowo

10. Cieszyńska 26 / Spółdzielcza

11. Chodkiewicza n/p Nr 16 wokół wpustu

12. Siemianowicka skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką w Siemianowicach

13. Pl. Piastowski n/p Nr ul. Kościuszki 69 - uzupełnienie bruku

14. Dąbrowskiego przy sygnalizacji - od Nr 61 w kierunku ul. Hajduckiej - wstrzymane

15. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

1. Hajducka od 90 do ul. Działkowej - kontynuacja ostatniego etapu

2. Armii Krajowej 30 - przekop kontrolny w związku z zapadliskiem w chodniku

3. Zgrzebnioka 30 - usunięcie deformacji

4. Styczyńskiego 52 – chodnik i zatoka do parkowania - zapadlisko

5. Krasickiego 2 / Pl. Matejki - usunięcie zapadliska

6. Kościuszki na wysokości wjazdu w obszarze pojazdu Nr 44 - korekta obniżeń krawężników na przejściach dla pieszych

7. Kościuszki wylot ul. Rycerskiej - korekta obniżeń krawężników na przejściach dla pieszych

8. Stalowa na wysokości Huty Batory - likwidacja nieczynnej studni teletechnicznej

Czyszczenie i naprawa urządzeń odwodnienia ulicznego:

1. Katowicka - czyszczenie wpustów na całej długości

2. Al. BoWiD - czyszczenie wpustów na całej długości

3. Długa 48 - wymiana i regulacja włazu

Ponadto w dniach od 2.07 do 6.07 wykonano:

Naprawy jezdni:

2.07.2010:

1. Katowicka 102 - wjazd przekładka

2. Katowicka 108

6.07.2010:

3.   Katowicka 120

 

Dodaj komentarz