Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 2 lipca 2012r. – 7 lipca 2012r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Parkowa od ronda w kierunku ul. Kościuszki – miejscowe przebruki jezdni

2. Kędzierzyńska – miejscowa naprawa jezdni

3. Zabrska

4. Sienkiewicza 12-14

5. Sienkiewicza – apteka

6. Wrocławska 15

7. Francuska 3

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Długa od nr 67 do nr 61a – przełożenie chodnika wraz z usunięciem i wymianą uszkodzonych elementów

2. ks. Machy strona prawa od ul. 16-go Lipca – wymiana nawierzchni chodnika wraz z naprawą po wykonaniu oświetlenia ulicznego

3. Szybowa – wymiana nawierzchni chodnika wraz z naprawą po wykonaniu sieci gazowej w tym wykonanie miejsc postojowych

4. Kręta od skrzyżowania z ul. Zapłocie do ul. Kręta 15 – wykonanie nawierzchni z odzyskowej kostki brukowej

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 

  1. Wrocławska 21 i n/p – wymiana wpustów
  2. Wrocławska 17 – wymiana wpustu

Dodaj komentarz