Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 12 grudnia 2011r. – 17 grudnia 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Hajducka między ul. Powstańców a ul. Dąbrowskiego - wzdłuż torowiska

2. Michałkowicka przystanek „A”

3. Michałkowicka 9

4. Michałkowicka przy przyczółkach wiaduktu

5. Michałkowicka 26

6. Michałkowicka 88

7. Główna między ul. Maciejkowicką a ul. Kluczborską - kierunek Siemianowice

8. Główna 43

9. Rębaczy przed ul. Torową - kierunek Centrum

10. Raciborska przy włazie za ul. Zabrską - kierunek ul. 75-go Pułku Piechoty

11. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

12. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

13. Leśna 26 - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Krakusa od ul. Floriańskiej lewa strona - miejscowo

2. Mazurska wzdłuż posesji Nr 2

3. Francuska - wymiana nawierzchni chodnika po ułożeniu kabli energetycznych w koordynacji i współfinansowaniu przez Vattenfall

4. Konarskiego - - wymiana nawierzchni chodnika po ułożeniu kabli energetycznych w koordynacji i współfinansowaniu przez Vattenfall

5. Omańkowskiej od ul. Wolskiego do ul. Dąbrowskiego - w toku

6. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

7. Czempiela 7-9 – wstrzymane

8. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

 

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

Wyłącznie awaryjne czyszczenia bądź regulacje wpustów.

Dodaj komentarz