Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 5 grudnia 2011r. – 10 grudnia 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

 

1. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

2. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

3. Leśna 26 - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Omańkowskiej od ul. Wolskiego do ul. Dąbrowskiego

2. Pl. Piastowski od ul. Majętnego (nowe osiedle) do ul. Majętnego - wyjazd przy przychodni

3. Krakusa miejsca postojowe dla Straży Miejskiej - przy kąpielisku - w toku

4. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

5. Czempiela 7-9 – wstrzymane

6. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

Wyłącznie awaryjne czyszczenia bądź regulacje wpustów.

Ponadto w dniach od 30.11.2011 do 2.12.2011r. wykonano:

Naprawy nawierzchni chodników:

1-2.12.2011:

  1. Częstochowska przy garażach między posesjami Nr 8-10

 

Naprawy nawierzchni jezdni:

30.11.2011 - 2.12.2011:

  1. Czempiela - miejscowo na całym przebiegu

Dodaj komentarz