Awaryjne naprawy

 

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 21 listopada 2011r. – 26 listopada 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

 

1. Filarowa na wysokości boisk - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych - w toku

2. Kościuszki L.O. Katolickie - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych

3. Kościuszki 33 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych

4. Kościuszki 39 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych

5. Kościuszki od Nr 44 do ul. Rycerskiej

6. Parkowa wylot do ul. Kościuszki

7. Częstochowska / Kordeckiego - w koordynacji z Chorzowsko Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji po wymianie sieci wodociągowej

8. Krakusa wjazd do kąpieliska

9. 3-go Maja 3

10. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

11. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

12. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

13. Leśna 26 - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Pl. Piastowski od ul. Kościuszki do Nr 15

2. Wita Stwosza do ul. Ratuszowej - usunięcie zapadliska

3. Al. Wojska Polskiego - chodnik wzdłuż zatoki „A” w rejonie ul. Szczecińskiej - przebruk chodnika - w toku

4. Wieniawskiego od ul. Zawiszy Czarnego do posesji Nr 2

5. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

6. Czempiela 7-9 – wstrzymane

7. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

1. Kościuszki / Poniatowskiego - regulacja dwóch wpustów odwodnienia ulicznego

 

Dodaj komentarz