Awaryjne naprawy

 

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 28 listopada 2011r. – 3 grudnia 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

 

1. Wieniawskiego n/p posesji Nr 2

2. Hankego 2-4

3. Hankego między ul. Powstańców a ul. Wolności

4. Kościuszki przejście dla pieszych od strony Starej Katowickiej

5. Kościuszki rejon ul. Moniuszki - bocznej przy wpuście

6. Kościuszki wjazd do zatoki autobusowej rejon ul. Moniuszki - bocznej

7. Filarowa na wysokości boisk - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych - w toku

8. 3-go Maja 3

9. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka

10. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

11. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

12. Leśna 26 - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Krakusa miejsca postojowe dla Straży Miejskiej - przy kąpielisku

2. Pl. Piastowski od ul. Kościuszki do Nr 15 - w toku

3. Wieniawskiego od ul. Zawiszy Czarnego do posesji Nr 2 - w toku

4. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

5. Czempiela 7-9 – wstrzymane

6. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

Wyłącznie awaryjne czyszczenia bądź regulacje wpustów.

 

Dodaj komentarz