Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 7 listopada 2011r. – 10 listopada 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

 

1. Łukasińskiego ul. Stefana Batorego

2. Pokoju do ul. 3-go Maja

3. Dąbrowskiego od ul. Bałtyckiej do ul. Armii Krajowej - miejscowo obustronnie

4. 3-go Maja 5-7

5. Al. Wojska Polskiego uszczelnienie wzdłuż krawężnika remontowanej zatoki „A”

6. Al. Wojska Polskiego - zatoka „A” między ul. Szczecińską a rondem - przebruk zatoki autobusowej - w toku

7. Droga wewnętrzna między ul. Św. Piotra 11-13 - dokończenie

8. Kościuszki L.O. Katolickie - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych - wstrzymane

9. Kościuszki 33 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych - wstrzymane

10. Kościuszki 39 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych - wstrzymane

11. Powstańców wzdłuż torowiska od ul. Chrobrego do ul. Zjednoczenia - wstrzymane

12. Armii Krajowej 149 - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

13. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

14. Wieniawskiego od ul. Piekarskiej do ul. Inwalidzkiej - miejscowo - wstrzymane

15. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

16. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

17. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

18. Leśna 26 - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

2. Czempiela 7-9 – wstrzymane

3. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Rajnholda Domina przed Nr 34 - kradzież kraty wpustu odwodnienia ulicznego
  2. Przyjemna 12 - kradzież kraty wpustu odwodnienia ulicznego
  3. Karłowicza 21 - kradzież kraty wpustu odwodnienia ulicznego
  4. Wiśniowa n/p Nr 18 - kradzież kraty wpustu odwodnienia ulicznego
  5. Styczyńskiego przed Nr 58 - kradzież kraty wpustu odwodnienia ulicznego

Dodaj komentarz