Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 2 listopada 2011r. – 5 listopada 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

 

1. Al. Wojska Polskiego - zatoka „A” między ul. Szczecińską a rondem - przebruk zatoki autobusowej - rozpoczęcie

2. Armii Krajowej 149-147

3. Armii Krajowej 80

4. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego, rejon przystanku „T”

5. Jasińskiego do ul. Armii Krajowej

6. Nowa - na całym przebiegu miejscowo

7. Główna od ul. Kluczborskiej do ul. Wiejskiej - miejscowo

8. Droga wewnętrzna między ul. Św. Piotra 11-13 - w toku

9. Kościuszki L.O. Katolickie - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych - wstrzymane

10. Kościuszki 33 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych - wstrzymane

11. Kościuszki 39 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych - wstrzymane

12. Powstańców wzdłuż torowiska od ul. Chrobrego do ul. Zjednoczenia - wstrzymane

13. Armii Krajowej 149 - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

14. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

15. Wieniawskiego od ul. Piekarskiej do ul. Inwalidzkiej - miejscowo - wstrzymane

16. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

17. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

18. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

19. Leśna 26 - wstrzymane

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Armii Krajowej 97 - obniżenie przejścia dla pieszych

2. Krakusa na wysokości kąpieliska - wykonanie podejścia do nowej siedziby Straży Miejskiej

3. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

4. Czempiela 7-9 – wstrzymane

5. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Szczepańska n/p Nr 2 - uzupełnienie skradzionej kraty wpustu odwodnienia ulicznego

Dodaj komentarz