awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 17 października 2011r. – 22 października 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Droga wewnętrzna między ul. Św. Piotra 11-13 - w toku

2. Stefana Batorego / Farna

3. 3-go Maja przystanek „T” w rejonie serwisów samochodowych

4. Pokoju w rejonie boiska

5. Gałeczki wiadukt - kierunek Auchan

6. Żołnierzy Września 21, 23 - droga wewnętrzna od ul. Lipińskiej

7. Sobieskiego 10

8. Parkowa od ronda w kierunku ul. Katowickiej obustronnie - uszczelnienie nawierzchni

9. Al. BoWiD od łącznicy ul. Działkowa do ul. Hajduckiej - miejscowo - wstrzymane

10. Al. Wojska Polskiego zatoka „A” między ul. Szczecińską a rondem - wstrzymane

11. Kościuszki L.O. Katolickie - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych - wstrzymane

12. Kościuszki 33 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych - wstrzymane

13. Kościuszki 39 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych - wstrzymane

14. Powstańców wzdłuż torowiska od ul. Chrobrego do ul. Zjednoczenia - wstrzymane

15. Armii Krajowej 149 - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

16. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

17. Wieniawskiego od ul. Piekarskiej do ul. Inwalidzkiej - miejscowo - wstrzymane

18. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

19. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

20. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

21. Leśna 26 - wstrzymane

Roboty gwarancyjne - poprawkowe:

22. Podmiejska - garaże

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Armii Krajowej od ul. Inwalidzkiej do wyjazdu z ul. Piekarskiej - w koordynacji z robotami na sieci wodociągowej i gazowej - w toku

2. Reymonta od ul. Wandy do ul. Styczyńskiego - strona prawa - w koordynacji z robotami gazowymi - w toku

3. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

4. Czempiela 7-9 – wstrzymane

5. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Reymonta n/p Nr 15 - czyszczenie wpustu
  2. Racławicka 12 - zabudowa wpustu, zabudowa przykanalika

Dodaj komentarz