Awaryjne naprawy

 

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 3 października 2011r. – 7 października 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Droga wewnętrzna między ul. Św. Piotra 11-13 - w toku

2. Al. BoWiD od łącznicy ul. Działkowa do ul. Hajduckiej - miejscowo

3. Al. Wojska Polskiego zatoka „A” między ul. Szczecińską a rondem

4. Kościuszki L.O. Katolickie - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych

5. Kościuszki 33 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych

6. Kościuszki 39 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych

7. Powstańców wzdłuż torowiska od ul. Chrobrego do ul. Zjednoczenia

8. Armii Krajowej 149 - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

9. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

10. Wieniawskiego od ul. Piekarskiej do ul. Inwalidzkiej - miejscowo - wstrzymane

11. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

12. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

13. Katowicka / Szabatowskiego - na Estakadzie - kierunek Bytom - wstrzymane

14. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

15. Leśna 26 - wstrzymane

Roboty gwarancyjne - poprawkowe:

16. Długa od ul. Chodkiewicza do Kościoła - oś jezdni

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Armii Krajowej od ul. Inwalidzkiej do wyjazdu z ul. Piekarskiej - w koordynacji z robotami na sieci wodociągowej i gazowej - w toku

2. Reymonta od ul. Wandy do ul. Styczyńskiego - strona prawa - w koordynacji z robotami gazowymi - w toku

3. Odrodzenia od ul. Solskiego do ul. Stefana Batorego

4. Odrodzenia od ul. Fredry do ul. Stefana Batorego

5. Pl. Piastowski / Kościuszki - wokół kapliczki - wstrzymane

6. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

7. Czempiela 7-9 – wstrzymane

8. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

9. Sportowa między wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Katowicka - estakada - kierunek Bytom - wymiana uszkodzonej kraty wpustu odwodnienia ulicznego
  2. Styczyńskiego 11 - uzupełnienie skradzionej pokrywy
  3. Skrajna 38-40 - wymiana wpustu odwodnienia ulicznego
  4. Cmentarna - czyszczenie wpustów, cały przebieg - dokończenie
  5. Racławicka 12 - zabudowa nowego wpustu i przykanalika - wstrzymane
  6. Reymonta - czyszczenie wpustów, cały przebieg

     

    Dodaj komentarz