Awaryjne naprawy

 

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 26 września 2011r. – 30 września 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Droga wewnętrzna między ul. Św. Piotra 11-13

2. Reymonta od ul. Wandy do Nr 23

3. Al. BoWiD od łącznicy ul. Działkowa do ul. Hajduckiej - miejscowo

4. Al. Wojska Polskiego zatoka „A” między ul. Szczecińską a rondem

5. Kościuszki L.O. Katolickie - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych

6. Kościuszki 33 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych

7. Kościuszki 39 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych

8. Powstańców wzdłuż torowiska od ul. Chrobrego do ul. Zjednoczenia

9. Armii Krajowej 149 - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

10. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

11. Wieniawskiego od ul. Piekarskiej do ul. Inwalidzkiej - miejscowo - wstrzymane

12. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

13. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

14. Katowicka / Szabatowskiego - na Estakadzie - kierunek Bytom - wstrzymane

15. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

16. Leśna 26 - wstrzymane

Roboty gwarancyjne - poprawkowe:

17. Długa od ul. Chodkiewicza do Kościoła - oś jezdni

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Armii Krajowej od ul. Inwalidzkiej do wyjazdu z ul. Piekarskiej - w koordynacji z robotami na sieci wodociągowej i gazowej - w toku

2. Reymonta od ul. Wandy do ul. Styczyńskiego - strona prawa - w koordynacji z robotami gazowymi - w toku

3. Strzybnego od ul. Wrocławskiego do ul. Farnej numery nieparzyste - w toku

4. Odrodzenia od ul. Solskiego do ul. Stefana Batorego

5. Odrodzenia od ul. Fredry do ul. Stefana Batorego

6. Pl. Piastowski / Kościuszki - wokół kapliczki - wstrzymane

7. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

8. Czempiela 7-9 – wstrzymane

9. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

10. Sportowa między wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Cmentarna - czyszczenie wpustów, cały przebieg - dokończenie
  2. Gagarina 29 - czyszczenie 2-ch wpustów odwodnienia ulicznego
  3. Odrowążów 34-36 - czyszczenie wpustu odwodnienia ulicznego
  4. Racławicka 12 - zabudowa nowego wpustu i przykanalika
  5. Reymonta - czyszczenie wpustów, cały przebieg

 

Dodaj komentarz