Awaryjne naprawy

 

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 19 września 2011r. – 24 września 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Czysta między ul. Dobrodzieńską a ul. Przyjemną

2. Katowicka pas przykrawężnikowym od wysokości Nr 189 za ul. Gruntową - kierunek Bytom

3. Al. BoWiD od łącznicy ul. Działkowa do ul. Hajduckiej - miejscowo

4. Al. Wojska Polskiego zatoka „A” między ul. Szczecińską a rondem

5. Kościuszki L.O. Katolickie - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych

6. Kościuszki 33 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych

7. Kościuszki 39 - wykonanie korekty przejścia dla osób niepełnosprawnych

8. Powstańców wzdłuż torowiska od ul. Chrobrego do ul. Zjednoczenia

9. Armii Krajowej 149 - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

10. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

11. Wieniawskiego od ul. Piekarskiej do ul. Inwalidzkiej - miejscowo - wstrzymane

12. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

13. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

14. Katowicka / Szabatowskiego - na Estakadzie - kierunek Bytom - wstrzymane

15. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

16. Leśna 26 - wstrzymane

Roboty gwarancyjne - poprawkowe:

17. Długa od ul. Chodkiewicza do Kościoła - oś jezdni

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Armii Krajowej od ul. Inwalidzkiej do wyjazdu z ul. Piekarskiej - w koordynacji z robotami na sieci wodociągowej i gazowej - w toku

2. Wileńska od Pl. Mickiewicza do skweru - strona lewa od Pl. Mickiewicza - w koordynacji z robotami gazowymi - w toku

3. Reymonta od ul. Wandy do ul. Styczyńskiego - strona prawa - w koordynacji z robotami gazowymi - rozpoczęcie

4. Strzybnego od ul. Wrocławskiego do ul. Farnej numery nieparzyste - rozpoczęcie

5. Odrodzenia od ul. Solskiego do ul. Stefana Batorego - wstrzymane

6. Odrodzenia od ul. Fredry do ul. Stefana Batorego - wstrzymane

7. Pl. Piastowski / Kościuszki - wokół kapliczki - wstrzymane

8. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

9. Czempiela 7-9 – wstrzymane

10. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

11. Sportowa między wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Cmentarna - czyszczenie wpustów, cały przebieg
  2. Gagarina 29 - czyszczenie 2-ch wpustów odwodnienia ulicznego
  3. Odrowążów 34-36 - czyszczenie wpustu odwodnienia ulicznego
  4. Racławicka 12 - zabudowa nowego wpustu i przykanalika
  5. Katowicka od Stacji Bliska do ul. Gruntowej - naprawa przykanalików
  6. Reymonta - czyszczenie wpustów, cały przebieg

     

    Dodaj komentarz