Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 12 września 2011r. – 15 września 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Armii Krajowej n/p Nr 77 - kierunek Katowice

2. Armii Krajowej na wysokości zjazdu do ul. Piekarskiej wzdłuż torowisku - kierunek Katowice

3. Armii Krajowej n/p ul. Trzynieckiej - kierunek Katowice

4. Armii Krajowej 149 - kierunek Katowice

5. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego - kierunek Świętochłowice - kierunek Świętochłowice

6. Wieniawskiego od ul. Piekarskiej do ul. Inwalidzkiej - miejscowo

7. Powstańców wzdłuż torowiska od ul. Chrobrego do ul. Zjednoczenia

8. Pl. Św. Jana 13

9. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

10. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

11. Katowicka / Szabatowskiego - na Estakadzie - kierunek Bytom - wstrzymane

12. Kościuszki od ul. Lwowskiej do sygnalizacji - wstrzymane

13. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

14. Leśna 26 - wstrzymane

Roboty gwarancyjne - poprawkowe:

15. Kaliny dawny wjazd do Zakładów Chemicznych HAJDUKI

16. Długa od ul. Chodkiewicza do Kościoła - oś jezdni

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Armii Krajowej od ul. Inwalidzkiej do wyjazdu z ul. Piekarskiej - w koordynacji z robotami na sieci wodociągowej i gazowej - w toku

2. Wileńska od Pl. Mickiewicza do skweru - strona lewa od Pl. Mickiewicza - w koordynacji z robotami gazowymi - w toku

3. Reymonta od ul. Wandy do ul. Styczyńskiego - strona prawa - w koordynacji z robotami gazowymi - rozpoczęcie

4. Odrodzenia od ul. Solskiego do ul. Stefana Batorego - w koordynacji z robotami związanymi z wymianą sieci wod-kan prowadzonymi przez Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

5. Odrodzenia od ul. Fredry do ul. Stefana Batorego - w koordynacji z robotami związanymi z wymianą sieci wod-kan prowadzonymi przez Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

6. Mariańska od Nr 61 do ul. Opolskiej - wymiana krawężników i zabudowanie cieku dla odprowadzenia deszczówki

7. Fredry 1-9 - wymiana nawierzchni chodnika w koordynacji z robotami na sieci wodociągowej

8. Pl. Piastowski / Kościuszki - wokół kapliczki - wstrzymane

9. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

10. Czempiela 7-9 – wstrzymane

11. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

12. Kasprowicza 19 - chodnik asfaltowy, miejscowa deformacja – wstrzymane

13. Sportowa między wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Katowicka na wysokości BP - regulacja wpustu odwodnienia ulicznego
  2. Karpacka / 16-go Lipca - regulacja wpustu odwodnienia ulicznego

Dodaj komentarz