Awaryjne naprawy

 

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 22 sierpnia 2011r. – 27 sierpnia 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Stefana Batorego - Racjonalizatorów - kierunek centrum

2. Stefana Batorego wyjazd ze Statoil - kierunek centrum

3. Stefana Batorego Auto Spa - latarnia Nr 14 - kierunek centrum

4. Stefana Batorego od ul. Kochanowskiego do sygnalizacji - kierunek centrum

5. Stefana Batorego od wyjazdu z TESCO wzdłuż pawilonu TESCO - kierunek centrum

6. DTŚ - miejscowo od Castoramy do pawilonu BRW - kierunek Świętochłowice

7. DTŚ - zjazd z łącznicy od strony ul. Gałeczki - kierunek Świętochłowice

8. DTŚ - zjazd z łącznicy od strony Al. BoWiD - kierunek Katowice

9. Gałeczki wiadukt nad DTŚ - kierunek ul. Gliwicka w Katowicach

10. Racławicka / Sportowa

11. Racławicka przed i za wiaduktem nad DTŚ

12. Chałupki 13

13. Chałupki 13-15

14. Chałupki 15-17

15. Chałupki 19

16. Kingi 7

17. Kingi skrzyżowanie z ul. Wandy

18. Kasprowicza - miejscowo na całym przebiegu

19. Miechowicka w rejonie wjazdu do Straży Pożarnej przy włazie

20. Hajducka wylot do Al. BoWiD - kierunek centrum

21. Powstańców wzdłuż torowiska od ul. Chrobrego do ul. Zjednoczenia

22. Pl. Św. Jana 13

23. Rodziewiczówny n/p Nr 15

24. Rodziewiczówny n/p Nr 10 do ul. Kolejowej

25. Katowicka / Dąbrowskiego - skrzyżowanie - kierunek Katowice

26. Pl. Św. Jana 27 - wstrzymane

27. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

28. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

29. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

30. Katowicka / Szabatowskiego - na Estakadzie - kierunek Bytom - wstrzymane

31. Kościuszki od ul. Lwowskiej do sygnalizacji - wstrzymane

32. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

33. Leśna 26 - wstrzymane

Roboty gwarancyjne - poprawkowe:

34. Kaliny dawny wjazd do Zakładów Chemicznych HAJDUKI

35. Długa od ul. Chodkiewicza do Kościoła - oś jezdni

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Parkowa 2-8 - rozpoczęcie od 17.08.2011r.

2. Niedźwiedziniec przy nowym osiedlu - rozpoczęcie 18.08.2011r.

3. Racławicka przystanek „A”

4. Cieszyńska 16

5. Cieszyńska 14

6. Cieszyńska od Nr 4 do ul. Pułaskiego

7. Pl. Św. Jana 36 - zapadlisko

8. Legnicka n/p ul. Narutowicza - naprawa skarpy kolejowa w koordynacji z PKP Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach

9. Mariańska od ul. Opolskiej do Nr 50 - wymiana krawężników i nawierzchni chodnika - w toku

10. Pl. Piastowski / Kościuszki - wokół kapliczki - wstrzymane

11. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

12. Czempiela 7-9 – wstrzymane

13. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

14. Kasprowicza 19 - chodnik asfaltowy, miejscowa deformacja – wstrzymane

15. Sportowa między wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

 1. Bożogrobców - cała
 2. Pl. Św. Jana - cała
 3. Stefana Batorego - zakończenie
 4. Szpitalna - zakończenie
 5. Bema - cała
 6. Dyrekcyjna - cała
 7. Żelazna - cała
 8. Kingi 7 - czyszczenie wpustu

 

Ponadto w dniach od 16.08 do 19.08 wykonano:

Naprawy jezdni i chodników:

16.08.2011:

 1. Mazurska wylot do ul. Siemianowickiej - wykonanie obniżeń dla osób niepełnosprawnych na przejściach

17.08.2011:

 1. Mazurska wylot do ul. Siemianowickiej - wykonanie obniżeń dla osób niepełnosprawnych na przejściach
 2. Beskidzka 13 - naprawa jezdni

18.08.2011:

 1. Mazurska wylot do ul. Siemianowickiej - wykonanie obniżeń dla osób niepełnosprawnych na przejściach

19.08.2011:

 1. Roosevelta 8-10 - usunięcie zapadliska w jezdni
 2. Roosevelta przy budynku ul. Konopnickiej 34 - naprawa jezdni

 

 

   

  Dodaj komentarz