Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 29 sierpnia 2011r. – 3 września 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Mariańska od ul. Opolskiej do Nr 50

2. Kalidego n/p Nr 83-85

3. Powstańców wzdłuż torowiska od ul. Chrobrego do ul. Zjednoczenia

4. Pl. Św. Jana 13

5. Pl. Św. Jana 27

6. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

7. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

8. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

9. Katowicka / Szabatowskiego - na Estakadzie - kierunek Bytom - wstrzymane

10. Kościuszki od ul. Lwowskiej do sygnalizacji - wstrzymane

11. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

12. Leśna 26 - wstrzymane

Roboty gwarancyjne - poprawkowe:

13. Kaliny dawny wjazd do Zakładów Chemicznych HAJDUKI

14. Długa od ul. Chodkiewicza do Kościoła - oś jezdni

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Odrodzenia 2 do ul. Fredry - w koordynacji z robotami związanymi z wymianą sieci wod-kan prowadzonymi przed Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

2. Odrodzenia 13-11 - w koordynacji z robotami związanymi z wymianą sieci wod-kan prowadzonymi przed Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

3. Odrodzenia 1-3 - w koordynacji z robotami związanymi z wymianą sieci wod-kan prowadzonymi przed Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

4. Odrodzenia od ul. Solskiego do ul. Stefana Batorego - w koordynacji z robotami związanymi z wymianą sieci wod-kan prowadzonymi przed Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

5. Odrodzenia od ul. Fredry do ul. Stefana Batorego - w koordynacji z robotami związanymi z wymianą sieci wod-kan prowadzonymi przed Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

6. Parkowa 2-8 - w toku

7. Niedźwiedziniec przy nowym osiedlu - w toku

8. Cieszyńska 16 - rozpoczęcie

9. Cieszyńska 14 - rozpoczęcie

10. Cieszyńska od Nr 4 do ul. Pułaskiego - rozpoczęcie

11. Legnicka n/p ul. Narutowicza - naprawa skarpy kolejowa w koordynacji z PKP Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach - w toku

12. Mariańska od Nr 50 do ul. Rodzinnej - wymiana krawężników i nawierzchni chodnika - rozpoczęcie

13. Pl. Piastowski / Kościuszki - wokół kapliczki - wstrzymane

14. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

15. Czempiela 7-9 – wstrzymane

16. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

17. Kasprowicza 19 - chodnik asfaltowy, miejscowa deformacja – wstrzymane

18. Sportowa między wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Kingi 7 - czyszczenie wpustu

Ponadto w dniach od 22.08 do 23.08 wykonano:

Naprawy jezdni i chodników:

22.08.2011:

  1. Królowej Jadwigi przy dylatacji wiaduktu od ul. Legnickiej
  2. Katowicka AKS - kierunek Bytom
  3. Katowicka za wyjazdem z łącznicy przy Hucie Kościuszko - kierunek Bytom

23.08.2011:

  1. Królowej Jadwigi przy dylatacji od strony ul. Kolejowej
  2. Beskidzka 13 - naprawa jezdni

Dodaj komentarz