Awaryjne naprawy

 

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 5 lipca 2010r. – 10 lipca 2010r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Armii Krajowej między wyjazdem z postoju TAXI a Dworcem PKP

2. Al. BoWiD / Armii Krajowej 57

3. Dąbrowskiego przy sygnalizacji - od Nr 61 w kierunku ul. Hajduckiej - wstrzymane

4. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

5. Janasa od ul. Opolskiej do ul. Mariańskiej - miejscowo

6. Czempiela 57

7. Leśna 1

8. Jodłowa 7

9. Jodłowa 9

10. Jodłowa 11

11. Nomiarki rejon przyczółku wiaduktu kolejowego (jadąc od strony Świętochłowic)

12. Karola Miarki prawo skręt do ronda

13. Długa oś jedni na odcinku od ul. Chodkiewicza do Kościoła p.w. NSPJ

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

1. Rodziny Oswaldów 22

2. Kościuszki na wysokości wjazdu w obszarze pojazdu Nr 44 - korekta obniżeń krawężników na przejściach dla pieszych

3. Kościuszki wylot ul. Rycerskiej - korekta obniżeń krawężników na przejściach dla pieszych

4. Styczyńskiego 52 – chodnik i zatoka do parkowania - zapadlisko

5. Hajducka od 90 do ul. Działkowej - rozpoczęcie ostatniego etapu

6. Zgrzebnioka 30

Ponadto w dniach od 28.06 do 2.07 wykonano:

Naprawy jezdni:

1.07.2010:

1. Zielona między Nr 12 a Nr 15 - jezdnia

2. Armii Krajowej - Dworzec PKP - jezdnia

3. Wolności 176 - chodnik, zapadlisko

2.07.2010:

4. Katowicka - rozpoczęcie remontu jezdni

5. Katowicka 102 przebudowa wjazdu do posesji

Naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego:

28.06.2010:

1. 11 Listopada 10 - kradzież 1szt. kraty odwodnienia ulicznego

2. Nowaka 2 - kradzież 1szt. kraty odwodnienia ulicznego

29.06.2010:

3. Nowa słup oświetleniowy Nr 17-18 - kradzież 2szt. krat odwodnienia ulicznego

30.06.2010:

4. Łagiewnicka za przystankiem „A”, kierunek ul. Niedurnego - kradzież 1szt. kraty odwodnienia ulicznego

5. Łagiewnicka w połowie cmentarza, kierunek ul. Niedurnego - kradzież 1szt. kraty odwodnienia ulicznego

6. Łagiewnicka koniec cmentarza, kierunek ul. Krzyżowa - kradzież 2szt. krat odwodnienia ulicznego

7. Łagiewnicka koniec cmentarza, kierunek ul. Niedurnego - kradzież 1szt. kraty odwodnienia ulicznego

8. Nowa n/p słupa Nr 8-9 - kradzież 1szt. kraty odwodnienia ulicznego

9. Mała róg ul. Dombka - kradzież 1szt. kraty odwodnienia ulicznego

10. Długa 48

1.07.2010:

11. Mariańska na wysokości ul. Nowaka 9 - kradzież 1szt. kraty odwodnienia ulicznego

12. Nowaka 2 - kradzież 1szt. kraty odwodnienia ulicznego

 

Dodaj komentarz