Awaryjne naprawy

Naprawy nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania

prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

w dniach 4 lipca 2011r. – 9 lipca 2011r.

Naprawy awaryjne nawierzchni jezdni :

Drogi krajowe oraz powiatowe i gminne:

1. Katowicka od ul. Dąbrowskiego do ul. Szopena - miejscowo

2. Katowicka - budynek ERA - kierunek Bytom

3. Katowicka przed Nr 22 - kierunek Bytom

4. Długa / Tyniecka

5. Majętnego wylot do ul. Mazurskiej

6. DTŚ między kładkami dla pieszych nad DTŚ - kierunek Katowice

7. Szpitalna między ul. Stalową, a nowo budowanym rondem

8. Szpitalna od nowo budowanego ronda do ul. Dyrekcyjnej

9. Piekarska 4-6 przy zasuwie

10. Armii Krajowej n/p Nr 69 - kierunek Katowice

11. Wieniawskiego rejon parkingu przy PBPW

12. Łącznica DTŚ wyjazd z kierunku Katowice do ul. Gałeczki

13. Hajducka od ul. Kordeckiego do Nr 50 - wstrzymane

14. Pl. Św. Jana 27 - wstrzymane

15. Armii Krajowej / Pl. Waryńskiego - kierunek Świętochłowice - wstrzymane

16. Katowicka na wysokości ul. Kalidego 17 i 15 - wstrzymane

17. 16-go Lipca do ul. Kaliny - prawo skręt - wstrzymane

18. 11-go Listopada / Niedurnego - wstrzymane

19. Dąbrowskiego / Drzymały kierunek ul. Hajducka - wstrzymane

20. Dąbrowskiego od Nr 61 do sygnalizacji świetlnej - wstrzymane

21. Katowicka / Szabatowskiego - na Estakadzie - kierunek Bytom - wstrzymane

22. Kościuszki od ul. Lwowskiej do sygnalizacji - wstrzymane

23. Dąbrowskiego n/p Szkoły muzycznej do ul. Drzymały - wstrzymane

24. Gałeczki na wiadukcie nad DTŚ - kierunek ul. Gliwicka w Katowicach - wstrzymane

25. Beskidzka 3 - wstrzymane

26. Leśna 26 - wstrzymane

Roboty gwarancyjne - poprawkowe:

27. Kaliny dawny wjazd do Zakładów Chemicznych HAJDUKI

28. Długa od ul. Chodkiewicza do Kościoła - oś jezdni

29. Dąbrowskiego przy ul. Czystej - przystanek „A” - regulacja zapadającego się wpustu

30. Gałeczka zjazd do AUCHAN jadąc od ul. Gliwickiej w Katowicach - regulacja zapadającego się wpustu

31. Kościuszki 90 - garaże

Naprawy docelowe chodników – miejscowe oraz odcinkowe:

 

1. Odrodzenia 2-4 do ul. Prusa - w koordynacji z robotami kanalizacyjnymi

2. Szpitalna od nowo budowanego ronda do wjazdu do dawnego szpitala Nr 4 - obustronnie

3. Sobieskiego od ul. Powstańców do ul. Wolności – strona prawa – w koordynacji z Vattenfall - w toku

4. Stefana Batorego róg ul. Jubileuszowa naprawa chodnika po usuniętych drzewach - w toku

5. Kościuszki między ul. Lwowską a ul. Parkową - rozpoczęcie od 4.07.2011r.

6. Krzyżowa od ul. Pawła do ul. Dombka - wykonanie miejsc postojowych z ażuru - planowane rozpoczęcie 4.07.2011r.

7. Miła 12 do 50 - wymiana krawężników i miejscowe przekładki chodników - w toku

8. Pl. Piastowski / Kościuszki - wokół kapliczki - wstrzymane

9. Katowicka deptak od ul. Kaszubskiej do ul. Karpińskiego - naprawy miejscowe – wstrzymane

10. Czempiela 7-9 – wstrzymane

11. Poniatowskiego 1 – wstrzymane

12. Wrocławska / Farna - drzewo – wstrzymane

13. 16-go Lipca do ul. Kaliny obustronny przebruk chodnika – wstrzymane

14. Kasprowicza 19 - chodnik asfaltowy, miejscowa deformacja – wstrzymane

15. Powstańców 32 przy okienkach piwnicznych (2szt) – wstrzymane

16. Sportowa między wjazdem na osiedle a ul. Działkową - wstrzymane

Naprawy i czyszczenia urządzeń odwodnienia ulicznego:

  1. Kościuszki - czyszczenie na całym przebiegu
  2. Katowicka - czyszczenie na całym przebiegu
  3. Wolności - miejscowa wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia liniowego - dokończenie

Dodaj komentarz